Bestämmelser för Grannsämjan 2017

Deltävlingar Speldatum 2017
Kalmar Gk    Söndagen den 23/4
Grönhögen Gk    Söndagen den 11/6
Oskarhamns GK    Söndagen den  27/8
Emmaboda Gk    Söndagen den 24/9

Resultat i grannsämjan 2017


Viktiga ändringar inför 2017

Parspel
Omgång 1: Scramble
Omgång 2: Fyrboll
Omgång 3: Irish Tryall greensome
Omgång 4: Fyrboll

Dessutom får man 1.5 gånger poängsumman i sista omgången. Detta för att fler ska ha chans att vinna eller förbättra sin placering

 

 


Bestämmelser för Grannsämjan 2017
Allmänt


Förbehåll
Grannsämjan har rätt att i samråd med berörda GK göra nödvändiga ändringar och tillägg i dessa bestämmelser.

Information
Samtliga deltagande klubbar får vid det årliga mötet information om Grannsämjan. Klubben ansvarar för att kontaktpersoner får del av informationen. Dessa bestämmelser finns även på respektive deltagande klubbs hemsida.


Administration
Grannsämjan administreras av golfklubbarna i Emmaboda, Nybro, Kalmar, Grönhögen, Oskarshamn, Mönsterås, Möre, och Saxnäs


Deltagande
Medlemmar tillhörande följande klubbar äger rätt att delta: Emmaboda, Nybro, Kalmar, Grönhögen, Oskarshamn, Mönsterås, Möre och Saxnäs.


Värdskap
Deltagande i Grannsämjan innebär att klubben ställer upp som arrangör enligt historisk turordning och uppgjort schema. Klubben har möjlighet att välja lördag eller söndag som speldag. Aktuella speldatum (normalt två omg. före och två omg. efter semesterperioden) bestäms på ett årligt möte med klubbarna,


Antal spelomgångar
4 spelomgångar


Speldagar och starttider 2017
OBS! Första start 08.00 – 09.00 beroende på antalet deltagare och spelplats.
Reservation av starttider för ca 128 spelare dvs. 5-6 timmar speltid.
Rekommendation 8-10 min mellan bollarna vid 3-boll och 10 min vid 4-boll


Söndag 23/4 Kalmar GK
Söndag 11/6 Grönhögen GK
Söndag 27/8 Oskarshamn GK
Söndag 24/9 Emmaboda GK


Anmälan till tävling
Anmälan görs via www.golf.se/ Min Golf/ Tävlingsanmälan.
Sista anmälningsdag är torsdag kl 14.00 i tävlingsveckan.

Efteranmälan till tävling
Efteranmälan till tävling kan göras mot erläggande av dubbel startavgift och i mån av plats.


Överanmälan
Vid överanmälan gäller följande regler:
1. Tidigare deltagande i Grannsämjan under säsongen ger förtur
2. Anmälningsordning
Vid första deltävlingen för säsongen skall, vid överanmälan, rimlig proportion
(ung 1/3 – 2/3) mellan hemmaspelare och gästspelare beaktas


Startavgift inkl. greenfee
Startavgiften är 200,-/singel och 400,-/par
40,-/spelare av startavgiften vid varje deltävling avsätts till prisbordet för Grannsämjan totalt. Denna summa betalas direkt efter varje deltävling till den klubb som står som arrangör av årets sista GS-tävling. (2017– Emmaboda GK)


Uteblivande från start
Avanmälan skall ske före anmälningstidens utgång. Om avanmälan sker senare eller ej göres (och giltigt skäl ej föreligger), betraktas det som uteblivande från start och spelaren blir skyldig att betala dubbel startavgift.
Spelarens hemmaklubb kontaktas, reglerar detta med spelaren och skickar aktuell summa till ”drabbad” arrangörsklubb.


Allmänna tävlingsbestämmelser
Spelform
A-klass 18 h slag med hcp
B-klass 18 h slaggolf med hcp
Par-klass 18h slaggolf med hcp enligt följande:
Deltävling 1 Tvåmanna-Scramble (Hcp 50%+20% 6 utslag/spelare + 6 valfria)
Deltävling 2 Fyrboll (Hcp 90%+90%)
Deltävling 3 Irish Greensome Try All (Hcp 60%+40%)
Deltävling 4 Fyrboll (Hcp 90%+90%)
Det är ej nödvändigt att spela med samma partner i parspelet vid varje tävling


Klass/hcp/tee
A-klass hcp +8,0-15,0 gul/röd tee
B-klass hcp 15,1-36,0 gul/röd tee
Par-klass individuell hcp +8,0-36,0 gul/röd tee
Även spelare med hcp 37-54 erbjuds att deltaga men skall spela på hcp 36,0
Herrar med officiellt hcp som fyllt eller under året fyller 70 år kan välja röd tee

Resultaträkning och placeringspoäng
De tävlande erhåller individuella placeringspoäng och spelare som har högsta sammanlagda poäng efter deltävling 4 utses till Årets Granne.
De TRE första deltävlingarna varje säsong ger poäng enligt principen:
1:an 12 poäng, 2:an 9 poäng, 3:an 8 poäng osv ner till 10:an 1 poäng
Den FJÄRDE deltävlingen ger poäng med faktor 1,5:
1:an 18 poäng, 2:an 13,5 poäng, 3:an 12 poäng o.s.v. ner till 10:an 1,5 poäng
Individuella (person) poäng i VARJE klass
Vid lika poäng avgör:
1. Lägsta platssiffra
2. Antal förstaplatser
3. Lägsta exakt hcp vid 1:a deltävlingen
4. Lottning


Registrerade ronder i GIT
För att få pris/placeringspoäng krävs att spelare har EGA Exakt Tävlingshcp enligt de bestämmelser från SGF som infördes fr.o.m. 2013


Övriga tävlingsregler
Allmänt
Tävlingen spelas enligt R&A:s/SGF:s “Regler för Golfspel 2016, ”Spel- och tävlingshandboken 2016”, Allmänna tävlingsbestämmelser i detta dokument, följande kompletterande lokala tävlingsregler samt klubbens lokala regler gäller. Dessa lokala regler/tävlingsregler upphäver alla andra lokala regler/tävlingsregler på klubben.


Avståndsmätare (Regel 14-3 Anmärkning)
En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare till att bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel (t ex höjdskillnader eller vindhastighet), bryter spelaren mot Regel 14-3.
(För fullständig text se: Regel 14-3 anm, Decision 14-3/0.5, 14-3/18)
Denna tillåtelse gäller även om arrangörsklubbens lokala regler förbjuder sådant användande.


Persontransporthjälpmedel
Persontransporthjälpmedel är tillåtet att använda för alla ålderskategorier om beslut finns från spelarens hemmaklubb. I övrigt gäller SoT 8.2.2.2 (Persontransporthjälpmedel).
Tillstånd skall visas upp för tävlingsledningen före start.
Observera att tillstånd för att använda transporthjälpmedel är personligt. Partner eller medspelare som inte har tillstånd att använda transporthjälpmedel får inte åka i ett transporthjälpmedel under pågående rond.

Information till arrangerande klubb
Allmänt
Arrangerande klubb ansvarar för att tävlingen genomförs enligt dessa tävlingsregler. All information om tävlingen skall skickas till deltagande klubbar.


Inbjudan/reklam för tävlingen
Information om tävlingen skickas ut i samband med klubbarnas nyhetsbrev samt läggs in på klubbarnas hemsidor.


Spelordning
Rekommenderad startordningen är följande:
A-klass 18 hål - B-klass 18 hål - Par-klass 18 hål (undantag Mönsterås GK)
Hänsyn skall tas till långtåkande spelare
Samtliga 4 tävlingsomgångar skall administreras i GIT och läggas upp så att den är öppen för spelare med EGA Exakt Tävlingshandicap. (Se info från SGF)


Startlista
Startlistan finns att tillgå på www.golf.se efter kl.15.00; en till två dagar före respektive tävling.


Organisation
Arrangerande klubb ansvarar för att funktionärer för tävlingens genomförande finns till hands. Starter/ranger som skyndar på spelet är att rekommendera.


Resultatredovisning
Alla resultat skall redovisas och publiceras i GIT. Uppdaterad total poängställning skall efter varje omgång finnas att tillgå på klubbarnas hemsida. Startlistor och resultatlistor utan sekretess-filter (alla spelarnamn skall framgå) skickas till Emmaboda GK för totalsammanställning

Priser
Prisutdelning sker klassvis.


Prisbord/deltävling
I varje deltävling utdelas pris till var 7:e deltagare/par/klass samt ett scratchpris
Startavgiften 200:- (400:- par) fördelas enligt följande:
160,- (320:- par) av startavgiften disponeras så att:
80:- (160:-) går till prisbord
80:- (160:-) till klubben
40:- (80:-) går till den klubb som arrangerar sista GS-tävlingen
A-klass 1 pris / 7:e deltagare
B-klass 1 pris / 7:e deltagare
Par-spel 1+1 pris / 7:e par
Scratchpris 500,- (värde)
Prisbord/Grannsämjan totalt (efter 4 spelade omgångar)
Arrangör för sista deltävlingen erhåller från de klubbar som arrangerat årets tidigare deltävlingar 40,-/deltagare. (+40,- /deltagare från egna tävlingen). Denna summa ger disponibel prissumma för Grannsämjan totalt och prisbordet bör omfatta följande:
Förstapris och vandringspris till Årets Granne
Ytterligare minst 7 priser i proportion till sammanlagd prissumma
1000,- går till utlottning av greenfeekuponger bland närvarande vid prisutdelningen efter tävlingsomgång fyra.