Saxnäs GK:s styrelse

Sune Carlsson.
Ordförande

ordforande@saxnasgolf.se 
072-559 34 49

Peter Westher
Vice ordf. Ekonomiansvar
0730-24 44 60

 

Lars Nordén
Ledamot.
Regel och handikappfrågor

070-574 22 30

Ylva Eriksson
Ledamot. Tävlingsfrågor

070 - 361 88 05

Ulla Peterson
Sekreterare

0485 - 303 82

 

Ulrika Reje
Ledamot

070-220 57 33
 

 

 

Lena Nilsson
Ledamot

070-461 33 21

 

Lars Lind
Suppleant

073- 141 53 09

 

 

Lennart Holmberg
Suppleant

070-899 00 78