Under 2017 påbörjades arbetet med Vision 50/50. Vi har gjort "spaningen" klar, som var del ett i projektet. Därefter sammanställde vi en Handlingsplan. 2018 kommer nu att används för att implementera planen och se till att det blir verkstad av det vi sammanställt.

Planen fastställdes på årsmötet den 23/3 2018 och kommer att revideras fortlöpande när något ändras. 

Läs planen här!