Här ser ni en bild från 2004 då Jocke Häggman var med och vann Ryder Cup!

Ev. matallergier tar ni direkt med Hotell Skansen innan höstmötet börjar.

Dagordningen för höstmötet

1. Mötet öppnas.

2. Val av mötesordförande och sekreterare.

3. Val av protokollsjusterare

4. Godkännande av dagordning och att mötet varit utlyst enligt stadgarna.

5. Fastställande av avgifterna för år 2018

6. Vision 50/50

7. Säker och Trygg förening

8. Information från styrelsen

9. Joakim Häggman gästar oss

10. Avslutning med middag

/Styrelsen