Vision 50/50

Styrgruppen för projektet består av Susanne Granflo, Owe Svensson, Christopher Damm, Sune Carlsson och Ulrika Reje (Ulrika är projektledare) och är ett gemensamt arbete mellan klubb och banägare. 

Styrelsen samt olika funktionärer och medlemmar kommer att delta i projektgruppen för 50/50 hos oss på klubben.

Du som medlem är hjärtligt välkommen att delta! Ditt deltagande innebär att du får förmånen att delta i en webb-utbildning, som du genomför hemma vid din dator när det passar dig. Här lär du dig mycket, bidrar i arbetet och kan kommunicera in dina tankar till klubben. Låter det spännande? Maila ditt intresse till ulrika.reje@telia.com 

Läs mer om Vision 50/50 på www.golf.se/vision5050.

Medlemsenkät

Projektet började med en medlemsenkät som vi kommer att arbeta vidare med under hösten

/Sune Carlsson

Ordförande Saxnäs GK