Vision 50/50

Styrgruppen för projektet består av Susanne Granflo, Owe Svensson, Christopher Damm, Sune Carlsson och Ulrika Reje (Ulrika är projektledare) och är ett gemensamt arbete mellan klubb och banägare. 

Styrelsen samt olika funktionärer och medlemmar kommer att delta i projektgruppen för 50/50 hos oss på klubben.

Under 2017 har vi i etapp 1 genomfört en "spaning" och tittat på hur vi har det i vår klubb idag ifråga om jämställdhet, bemötande, trivsel, dokument m.m. I etapp 2, efter spaningen, håller vi nu på och arbetar fram en handlingsplan för hur det ska märkas på klubben att vi genomför satsningen på Vision 50/50. 15/1 och 19/2 2018 hålls möten med styrgrupp/referensgrupp.

Resultatet av arbetet i etapp 1 och 2, samt den handlingsplan vi kommer fram till, kommer att redovisas på årsmötet den 22/3

Läs mer om Vision 50/50 på www.golf.se/vision5050.