Vision 50/50

Styrgruppen för projektet består av Susanne Granflo, Owe Svensson, Christopher Damm, Sune Carlsson och Ulrika Reje (Ulrika är projektledare) och är ett gemensamt arbete mellan klubb och banägare. 

Styrelsen samt olika funktionärer och medlemmar kommer deltar i arbetet 50/50 hos oss på klubben.

Under 2017 har vi i etapp 1 genomfört en "spaning" och tittat på hur vi har det i vår klubb idag ifråga om jämställdhet, bemötande, trivsel, dokument m.m. I etapp 2, efter spaningen, arbetade vi fram en handlingsplan för hur det ska märkas på klubben att vi genomför satsningen på Vision 50/50. 

Resultatet av arbetet i etapp 1 och 2, samt den handlingsplan vi kommer fram till,redovisades på årsmötet den 22/3 2018

Under 2018 kommer vi att genomföra den tredje etappen som handlar om informera om, och implementera handlingsplanen hos våra medlemmar och gäster.

Läs mer om Vision 50/50 på www.golf.se/vision5050.